התוצאה : אפיק השקעה חדשני המייצר מצב של WIN-WIN לכולם

המשקיע

מקבל הזדמנות ליצירת רווחים,
הן מההנפקה והן מהפריצה הגדולה.

החברה הטכנולוגית

מגייסת כסף לטובת ההנפקה בבורסה,
הופכת לחברה ציבורית, ומקבלת ליווי
מקצועי להנפקה ולאחריה.

EXITEAM

הופכת להיות בעלת מניות סחירות בחברה המונפקת ונהנית מפירות ההנפקה ביחד עם המשקיעים והחברה.