הכירו את VVT ש– EXITEAM בחרה להוביל להנפקה

 

ומאפשרת לכם להשקיע בה – רגע לפני הפריצה הגדולה!

כמחצית מאוכלוסיית העולם מעל גיל 50 סובלים מאי ספיקת ורידים.

הטיפולים הקיימים כיום בשוק מיושנים, פולשניים, מבוססי חומרי הרדמה – ופשוט לא מתאימים לעידן המודרני.

כל זה עומד להשתנות.

 VVT, שלה 14 פטנטים רשומים בכל העולם, והערכות שלה נמכרות במדינות רבות באירופה ובישראל, פתחה ומשווקת את הדור הבא של טיפולי הורידים:

ערכות טיפול חדשניות ומהפכניות. המאפשרים טיפולים מקומיים, מדויקים ולא פולשניים בהכוונת אולטרסאונד. ללא שימוש בחום וללא חומרי אלחוש. ללא כאב וללא הרדמה. הטיפולים מהירים ואורכים מספר דקות בלבד. התוצאות מידיות!

טיפול בבעיות ורידים רפואיות ואסתטיות באופן מהיר, יעיל ובטוח.

החברה נמצאת בישורת האחרונה לקבלת אישור שיווק גם בארה״ב.

מדוע VVT היא חברה מצליחה שממשיכה לצמוח?

  • החברה מחזיקה בהתחייבויות רכש לשנה הקרובה.
  • הערכות החדשניות שפיתחה כבר קיימות, ומאות רופאים עושים בהם שימוש באירופה ובישראל.
  • הטיפול באמצעות הפיתוח של VVT הוכח כיעיל, בטוח, ומהיר.
  •  עקומת הלמידה של הרופאים המטפלים מהירה מאד.
  • ל- VVT יש הסכמים חתומים עם המשווקים והמפיצים המובילים בתחום.
  • החברה נמצאת בשלבים מתקדמים לקבלת אישור FDA, לשיווק והפצה גם בארה”ב.

 

אנחנו מזמינים אותך להצטרף אלינו ולVVT  רגע לפני ההנפקה והפריצה הגדולה, ולהיות שותף/ה להזדמנות מיוחדת: להיות שם בדיוק כשזה קורה.

מדוע כדאי להשקיע?

החברה יוצאת להנפקה בבורסה הקנדית שמגלה בה עניין רב מאוד. אפיק ההשקעה החדש והייחודי מאפשר לך להצטרף בנקודת זמן חד פעמית, רגע לפני הפריצה הבינלאומית בבורסה ולפני ההפצה בארה"ב.

עד ההנפקה, הכסף שלך יירשם כאג”ח להמרה. אג"ח אשר יהפוך ביום ההנפקה למניות, אותן תרכוש בהנחה משמעותית ועם צפי לרווח גדול בהמשך.

הבחירה לקחת חלק בנסיקה של החברה, נמצאת בידיים שלך. 

 

אין באמור בפרסום זה משום הצעה כלשהי לציבור או הזמנה להשקעה כלשהי, אלא פרסום והצגה של פרטים כלליים בלבד ביחס לחברת VVT Medical בע"מ ("החברה"), וזאת על מנת להציג מידע כללי בלבד אודות החברה למתעניינים בהשקעה בה. ההצעה בפועל להשקעה בחברה, לרבות הצגת מידע נרחב יותר ביחס לחברה ולפרטי ההשקעה, תיעשה לכל היותר ל-35 ניצעים וכן למשקיעים מסווגים כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר יבחרו לאחר הליך בדיקה ומיון שייתכן ויכלול, בין היתר, פגישות פרונטאליות עם המתעניינים והערכת היתכנות ביצוע ההשקעה על ידם בסופו של דבר. אין באמור במידע כדי ליצור התחייבות כלשהי של אקזיטים, החברה ו/או מי מטעמה, והם לא אחראים כלפי כל אדם או תאגיד לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה משימוש במידע זה או הסתמכות עליו. מובהר, כי אין במידע המובא ביחס לחברה משום הבטחה לתשואה כלשהי והמצגים עשויים שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה לרבות מהותית מהצפוי כתלות בגורמים שונים ומגוונים. אין באמור כדי להוות ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו של כל אדם אלא למטרת אינפורמציה כללית בלבד ומובא כחומר רקע בלבד עבור המתעניינים בהשקעה בחברה.
השקעה בחברה תעשה אך ורק באמצעות חתימה על מסמכי ההתקשרות מול החברה לרבות הסכמי רכישת ניירות ערך של החברה, ובכפוף לתנאים המפורטים בהם. יודגש כי אקזיטים פועלת כמתווכת בין החברה למשקיעים בלבד, והיא אינה מעורבת או אחראית לפעילות החברה ו/או פיתוח מוצריה, ולא תהיה לה כל מעורבות או אחריות כזו בעתיד.

 NEXT EXIT

שם החברה

שווי שוק

40 מיליון אמריקאים לוקים באי ספיקה ורידית

יחידת השקעה מינימלית

החל מ-130,000 ₪ *

שלב החברה

14 פטנטים

אישורים רגולטוריים ומשווק באירופה וישראל

בשלבים מתקדמים לקבלת אישור הפצה בארה"ב