הכירו את חברת Seegnal ש-EXITEAM בחרה להוביל להנפקה

ומאפשרת לכם להשקיע בה – רגע לפני הפריצה הגדולה!

אם יש דבר אחד שהקורונה לימדה אותנו והחזירה לנו לתודעה, הוא חשיבות ההשקעה ברפואה.

בין אם זו רפואה דחופה – בה נוכחנו לגלות את חשיבותה בזמן אמת והשפעתה על הכלכלה,

ובין אם רפואה מונעת – המסייעת לאנשים להישמר מוירוסים ומחלות.

כל תרופה שמכניסים לגוף, יכולה לעזור לנו להחלים, להתחזק ולהבריא, אך במינון שאינו נכון או בשילוב שאינו נכון, היא עלולה להזיק, לפגוע במערכת החיסונית ואף להוביל למחלות.

אחת החברות שגילתה את התחום ו"שמה את הז'יטונים" שלה על מחקרים ופיתוחים בתחום, הרבה לפני האחרות – היא חברת Seegnal.

Seegnal פיתחה תוכנה שנועדה לתמוך בהחלטות של הרופא.

מה ההזדמנות הגדולה?
הטכנולוגיה של Seegnal נמצאת כבר בשימוש של אלפי רופאים בקופות החולים כגון מכבי ולאומית, ובבתי החולים בישראל כמו רמב"ם ואיכילוב. כמו כן, Seegnal נמצאת בתהליכי כניסה לשוק האמריקאי.

אנחנו מזמינים אותך להצטרף אלינו ול- Seegnal רגע לפני ההנפקה וקפיצת השווי של החברה ולהיות שותפים להזדמנות מיוחדת להיות שם בדיוק כשזה קורה.

מדוע כדאי להשקיע?

אפיק ההשקעה קצר, ובכוונתנו ללוות את החברה להנפקה בתוך שנה אחת.
עד אז, הכסף שלך יהיה במסלול אג”ח להמרה, ויומר למניות בהנחה משמעותית משווי ההנפקה.
אז, הבחירה לקחת חלק בנסיקה העתידית של החברה, נמצאת בידיים שלך.

לפרטים נוספים אודות ההשקעה:

אין באמור בפרסום זה משום הצעה כלשהי לציבור או הזמנה להשקעה כלשהי, אלא פרסום והצגה של פרטים כלליים בלבד ביחס לחברת Seegnal בע"מ ("החברה"), וזאת על מנת להציג מידע כללי בלבד אודות החברה למתעניינים בהשקעה בה.
ההצעה בפועל להשקעה בחברה, לרבות הצגת מידע נרחב יותר ביחס לחברה ולפרטי ההשקעה, תיעשה לכל היותר ל-35 ניצעים וכן למשקיעים מסווגים כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר יבחרו לאחר הליך בדיקה ומיון שייתכן ויכלול, בין היתר, פגישות פרונטאליות עם המתעניינים והערכת היתכנות ביצוע ההשקעה על ידם בסופו של דבר. אין באמור במידע כדי ליצור התחייבות כלשהי של אקזיטים, החברה ו/או מי מטעמה, והם לא אחראים כלפי כל אדם או תאגיד לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה משימוש במידע זה או הסתמכות עליו. מובהר, כי אין במידע המובא ביחס לחברה משום הבטחה לתשואה כלשהי והמצגים עשויים שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה לרבות מהותית מהצפוי כתלות בגורמים שונים ומגוונים. אין באמור כדי להוות ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו של כל אדם אלא למטרת אינפורמציה כללית בלבד ומובא כחומר רקע בלבד עבור המתעניינים בהשקעה בחברה. השקעה בחברה תעשה אך ורק באמצעות חתימה על מסמכי ההתקשרות מול החברה לרבות הסכמי רכישת ניירות ערך של החברה, ובכפוף לתנאים המפורטים בהם. יודגש כי אקזיטים פועלת כמתווכת בין החברה למשקיעים בלבד, והיא אינה מעורבת או אחראית לפעילות החברה ו/או פיתוח מוצריה, ולא תהיה לה כל מעורבות או אחריות כזו בעתיד.

 NEXT EXIT

שם החברה

יחידת השקעה מינימלית

החל מ-130,000 ₪ 

שלב החברה

הטכנולוגיה של SEEGNAL נמצאת כבר בשימוש של אלפי רופאים בקופות החולים כגון מכבי ולאומית, ובבתי החולים בישראל כמו רמב"ם ואיכילוב. כמו כן SEEGNAL נמצאת בתהליכי כניסה לשוק האמריקאי.

משקיעים באקזיטים

נשמח להיפגש ולהראות לך איך זה עובד