ביטחון בהשקעה

המחויבות שלנו הן לחברות המונפקות והן למשקיעים השותפים, היא טוטאלית. הרי בסופו של דבר אנחנו שותפים לתהליך ולפירות ההצלחה. ההצלחה היא של כולנו! לכן, אנחנו לוקחים ברצינות את נושא הביטחון בהשקעה ומשקללים בזהירות ובקפדנות כל אחד מהפרמטרים הנדרשים:
  • EXITEAM משקיעה רק בחברות טכנולוגיה בשלות ומצליחות שעברו תהליך בדיקת נאותות (Due Diligence).
  • השקעה בצורה של הלוואה המירה נושאת ריבית
  • חברות שבתהליך הבנות עם בנק השקעות.
  • חברות שיש להן הסכם הבנות עם חברת שלד למיזוג בשוק ההון הקנדי.
  • אישור וועדת השקעות של EXITEAM.

שלבי ההשקעה

רוכשים בחברה המיועדת
להנפקה אג"ח להמרה
נושאת ריבית שנתית.

האג״ח מומר למניות
(ההלוואה בתוספת ריבית),
בהנחה משמעותית ממחיר
המניה ביום ההנפקה.

לאחר ההנפקה
מחזיקים במניה סחירה
הניתנת למימוש.