logo  פיתחה מודל פעולה ייחודי שאין לו תחרות

החברה המונפקת
הופכת מפרטית
לציבורית

וועדת השקעות
מאשרת התקשרות עם
החברה, ליווי והובלתה
להנפקה

EXITEAM
מאפשרת
למשקיעים להשקיע
בחברה הטכנולוגית
במחיר מופחת
לפני ההנפקה

EXITEAM
ממשיכה להוביל את
החברה הציבורית
להצפת ערך

EXITEAM
מזהה חברת טכנולוגיה בשלה
ובודקת את פוטנציאל
ההנפקה שלה

EXITEAM
מכינה ומובילה את החברה
בדרך להנפקה

logo – פיתחה מודל פעולה ייחודי שאין לו תחרות

 1. EXITEAM מזהה חברת טכנולוגיה בשלה ובודקת את פוטנציאל ההנפקה שלה
 2. וועדת השקעות מאשרת התקשרות עם החברה, ליווי והובלתה להנפקה
 3. EXITEAM מכינה ומובילה את החברה בדרך להנפקה
 4. EXITEAM מאפשרת למשקיעים להשקיע בחברה הטכנולוגית במחיר מופחת לפני ההנפקה
 5. החברה המונפקת הופכת מפרטית לציבורית
 6. EXITEAM ממשיכה להוביל את החברה הציבורית להצפת ערך

בדרך לניו יורק עוצרים בטורונטו

הנפקת החברות מתבצעת בבורסה הקנדית, בה מתקיימות כמה זירות מסחר:
בורסת TSX שבה נסחרות החברות הגדולות, ובורסות TSX Venture ו – CSE,
המתאימות למסחר בחברות טכנולוגיה צומחות.

ניצול היתרונות של הבורסה בטורונטו:

 • TSX Venture, וה-CSE מיועדות למסחר בחברות צעירות, בשווי של עד 100 מיליון דולר.
 • משטר משפטי נוח.
 • עלויות הנפקה ותחזוקה נמוכות בהשוואה לבורסות אחרות.
 • יכולת להתבלט.
 • נגישות להנפקה באמצעות מיזוג עם חברות שלד, תהליך רגולטורי קל.

הנפקת חברות ישראליות בטורונטו בשנה החולפת

table 02_22

משקיעים באקזיטים. נשמח להיפגש ולהראות לך איך זה עובד

*ברישומך בעמוד אתה מאשר ל EXITEAM-להוסיף את פרטיך למאגר הדיוור שלה ולשלוח לך תוכן רלוונטי ומידע על השקעות. תוכל להסיר את עצמך מהמאגר בכל עת.