בלוג

EXITEAM

הופכת להיות בעלת מניות סחירות בחברה המונפקת ונהנית מפירות ההנפקה ביחד עם המשקיעים והחברה.